Chuyên bán biệt thự, liền kề Văn Quán. Liền Kề từ TT1 – TT19, từ 60 – 168m2, từ 6,8 tỷ đến 19 tỷ đồng. Biệt Thự Từ BT1 – BT8, DT từ 172 – 345m2 – 460m2, từ 16 tỷ đến 65 tỷ. Chính xác thông tin. Bảng hàng tháng 7/2021. Nhận ký gửi bán Liền Kề, Biệt Thự Văn Quán. Liên hệ QLKV: Quyên Bùi: 0981559222

I. Hiện có một số lô liền kề, biệt thự vị trí đẹp, giá tốt rất thiện chí bán như sau:

+ Nhà liền kề xây thô, 100m2, hướng ĐN, 9,8 tỷ.
+ Liền kề diện tích 90m2, hướng ĐB, đất tự xây, 7,8 tỷ, có TL.
+ Liền kề diện tích 90m2, MT 4,5m. Giá 9,2 tỷ đồng.
+ Liền kề diện tích 108m2, hướng ĐB, mặt tiền Nguyễn Khuyến, bán 16 Tỷ, có TL.
+ Liền kề diện tích 66.5m2, hướng ĐB, hoàn thiện 4,5 tầng rất đẹp. Bán 7.3 Tỷ, có TL.
+ Liền kề diện tích 94m2, lô góc, hướng TB – TN, mặt đường 19/5. Bán 17,4 tỷ, có TL.
+ Liền kề diện tích 96m2, hoàn thiện 5 tầng, mặt sân chung cư, hướng ĐB. Bán 11,8 tỷ.
+ Liền kề diện tích 80m2, MT 5m, hướng ĐN. mặt phố Bạch Thái Bưởi. Bán 12,6 Tỷ, có TL.
+ Biệt thự diện tích 221m2, xây dựng sẵn. Bán 19,2  tỷ, có TL.
+ Biệt thự diện tích 320m2, 4 tầng , đường 15m, hướng TB. Bán 29.9 tỷ đồng. Có TL
+ Biệt thự diện tích 276m2, góc đường Nguyễn Khuyến. Bán 39.8 tỷ, có TL.
+ Biệt thự diện tích 480m2, hoàn thiện siêu đẹp, gần hồ, bán 60 tỷ, có TL.
+ Biệt thự, diện tích 220m2, cách hồ Văn Quán 20 m, hướng TB. Bán 31 tỷ, có TL.
+ Biệt thự, diện tích 190m2, mặt sau đường Nguyễn Khuyến, hướng ĐB. Bán 18 tỷ, có TL.
II. Tổng hợp tất cả các ô liền kề cần bán tại Văn Quán thời điểm hiện tại:

– Liền kề Văn Quán, khu TT1,
+ TT1, ô 93m2, MT 4,6m, nhà 4,5 tầng, hướng TN. Bán 10,5 tỷ đồng.
+ TT1, ô 84m2, MT 4,2m, nhà 4 tầng, hướng TB. Bán 8,9 tỷ đồng.
+ TT1, ô 80m2, MT 4,4m, nhà 4 tầng, hướng ĐB. Bán 9,1 tỷ đồng.
– Liền kề Văn Quán, khu TT2,
+ TT2, ô 80m2, MT 4,6m, nhà 5 tầng đẹp, hướng ĐB, chung cư. Bán 12,4 tỷ.
+ TT2, ô 75m2, nhà 4 tầng, lô góc hướng TB – ĐB. Bán 10,4tỷ đồng.
+ TT2, ô 73m2, nhà 4 tầng, hướng ĐN. Bán 9,8 tỷ.

– Liền kề Văn Quán, khu TT3.
+ TT3, ô 67,2m2, MT 4,2m, nhà 4 tầng, hướng ĐN, 8,5 tỷ.
+ TT3, ô 89m2, MT 4,6m, nhà 4 tầng, hướng chính Bắc, 9,3 Tỷ.
+ TT3, ô 75m2, MT 4,5m, nhà 5 tầng, hướng TN. Bán 9.4 tỷ.
+ TT3, ô 84m2, MT 4,4m, nhà 4 tầng, hướng ĐN. Bán 9,2 tỷ đồng.
+ TT3, ô 112m2, nhà xây thô. Hướng chính Bắc. Bán 9,6 tỷ đồng.
– Liền kề Văn Quán, khu TT4,

+ TT4, ô 96m2, mặt tiền chung cư, nhà 5 tầng, hướng ĐB. Bán 13,8 tỷ

+ TT4, ô 84 m2, nhà 5 tầng, hướng ĐN. Bán 13,9 Tỷ
+ TT4, ô 61m2, nhà 4,5 tầng, hướng TN. Bán 7,8 tỷ.
– Liền kề Văn Quán, khu TT5,

+ TT5, ô 85m2, MT 4,5m, nhà 4,5 tầng, mặt tiền chung cư. Bán 12 tỷ, có TL.
+ TT5, ô 70m, MT 4,7m, nhà 4,5 tầng. Hướng dẫn TN. Bán 8,3 tỷ đồng.

– Liền kề Văn Quán, khu TT6,
+ TT6, ô 90m2, nhà 4 tầng đẹp, hướng ĐB, MT 4,5m, mặt tiền 10m. Bán 8,3 tỷ đồng.
+ TT6, ô 110m2, ô góc, hướng ĐN – TN, bán đất. Giá 11,4 Tỷ, có TL.
– Liền kề Văn Quán, khu TT7,
+ TT7, ô 100m2, hướng TB, MT 4,2m, hoàn thiện đẹp, bán 10.3 tỷ, có TL.
+ TT7, ô 100m2, hướng ĐN, MT 4,2m, hoàn thiện đẹp, bán 10.4 tỷ, có TL.
– Liền kề Văn Quán, khu TT8.
+ TT8, ô 80m2, mặt tiền lớn, hướng ĐB, tiện kinh doanh, bán 11,8 Tỷ.

– Liền kề Văn Quán khu TT9.
+ TT9, ô 106m2, nhà 4 tầng, MT 4.2m, hướng TN. Bán 14,8 tỷ.
+ TT9, ô 96m2, nhà 4 tầng, hướng ĐB. Bán 11,8 tỷ, có TL.
– Liền kề Văn Quán khu TT10.

+ TT10, ô 68m2, MT 4.5m, nhà 4 tầng, hướng ĐN, mặt đường Kinh doanh. Bán 11 tỷ.
+ TT10, ô 85m2, MT 7m, nhà 4 tầng, hướng TB, bán 10.6 tỷ, có TL.
– Liền kề Văn Quán khu TT11.
+ TT11, ô 95m2, MT 5.2m, nhà 4 tầng, hướng ĐB, mặt hồ. Bán 20,1 tỷ.
+ TT11, ô 95m2, MT 7m, nhà 4 tầng, hướng TB, bán 14,8 tỷ, có TL.
+ TT11, ô 105m2, MT 8m, nhà 5 tầng, hướng ĐN, hoàn thiện đẹp, bán 16,8 tỷ, có TL.
– Liền kề Văn Quán khu TT12.
+ TT12, ô 95m2, MT 6.5m, nhà 5 tầng, hướng TB, mặt đường 19/5. Bán 17.6 tỷ.
+ TT12, ô 90m2, MT 5m, hướng ĐB, nhà 5 tầng đẹp. Bán 14.6 tỷ.
+ TT12, ô 80m2, MT 5m,lô góc hướng ĐN-ĐB, nhà 5 tầng đẹp. Bán 14.6 tỷ.
– Liền kề Văn Quán khu TT13.
+ TT13, ô 70m2, MT 4.5m, nhà 5 tầng, hướng TN, mặt đường 24m. Bán 10.6 tỷ.
+ TT13, ô 82m2, MT 5m, nhà 5 tầng, hướng ĐB. Bán 11.5 tỷ.
– Liền kề Văn Quán khu TT14.
+ TT14, ô 80m2, MT 4.6m, nhà 4.5 tầng, hướng TN, 9.8 tỷ, có TL.
+ TT14, ô 95m2, mt 5.5m, nhà 5 tầng,lô góc hướng ĐN-TN, nhà hoàn thiện đẹp. Bán 12.65 tỷ, có TL.
+ TT14, ô 71.5m2, mt 4.2m, nhà 4 tầng, hướng ĐB, nhà 2 mặt đường, mặt đường Bán 8,9 tỷ.

+ TT14, ô 80m2, MT 5m, nhà 4.5 tầng, góc, hướng TB-TN, 10.8  tỷ, có TL.
+ TT14, ô 100.5m2, mt 5.5m, nhà 4 tầng,lô góc hướng ĐN-ĐB, nhà hoàn thiện đẹp. Bán 11.9 tỷ, có TL.
+ TT14, ô 86m2, mt 4.9m, nhà 4 tầng, hướng ĐN, nhà 2 mặt đường, mặt đường Bán 10.9 tỷ.
– Liền kề Văn Quán khu TT15.
+ TT15, ô 70m2, MT 4.3m, nhà 4.5 tầng, hướng ĐB. Bán 8.2 tỷ.
+ TT15, ô 90m2, mặt tiền 5.2, hướng TB, hoàn thiện siêu đẹp. bán 11.5 tỷ.
– Liền kề Văn Quán khu TT16,
+ TT16, ô 73m2, MT 4.5m, nhà 5 tầng, hướng ĐN. Nhà 2 mặt đường, mặt đường Chiến Thắng. Bán 12.6 tỷ, có TL.

+ TT16, ô 70m2, MT 5m, nhà 4.5 tầng, hướng ĐN-ĐB. Nhà 2 mặt đường, mặt đường. Bán 11,1 tỷ, có TL.

– Liền kề Văn Quán khu TT17.
+ TT17, ô 122m2, MT6m, nhà 4 tầng, ô góc hướng TB – TN. Bán 14.8 tỷ.
+ TT17, ô 96m2, MT 5m, nhà 4.5 tầng, hoàn thiện đẹp, hướng TN. Bán 9.3 tỷ, có TL.

+ TT17, ô 108m2, MT4.7m, nhà 4.5 tầng, ô góc hướng ĐB. Bán 18.4 tỷ.
– Liền kề Văn Quán khu TT18.
+ TT18, ô 63m2, MT 5m, nhà 4.5 tầng, hướng ĐB, hoàn thiện đẹp. Bán 8.6 tỷ, có TL.

+ TT18, ô 83m2, MT4.5m, nhà 4.5 tầng, hoàn thiện đẹp, hướng TB. Bán 11.6 tỷ.
+ TT18, ô 115m2, lô góc, MT 5m, nhà 4.5 tầng, hoàn thiện đẹp, hướng TN-TB. Bán 16.3 tỷ, có TL.
– Liền kề Văn Quán khu TT19.
+ TT19, ô 100m2, MT 4.2m, nhà 5 tầng, hướng TB, bán 11.6 tỷ, có TL.
+ TT19, ô 100m2, MT 4.2m, nhà 4 tầng, hướng ĐN, bán 11,1 tỷ, có TL.

III. Tổng hợp tất cả các ô biệt thự cần bán tại Văn Quán thời điểm hiện tại:

– Biệt thự BT1 Văn Quán.
+ Diện tích 190m2, MT 15m, hướng ĐN, gần hồ, Hoàn thiện, SĐCC, 22,8 tỷ, có TL.
+ Diện tích 210m2, MT 10m, hai mặt đường, hướng ĐN, hoàn thiện đẹp, 29,9 tỷ.
– Biệt thự BT2 Văn Quán.
+ Diện tích 221.6m2, MT 10m, hướng ĐN, xây thô, SĐCC, 18,9 tỷ, có TL.
+ Diện tích 220m2, MT 10m, hướng TB, hoàn thiện đẹp, SĐCC, 26 tỷ.
– Biệt thự BT3 Văn Quán.
+ Diện tích 320m2, MT 12m, hướng ĐN, hoàn thiện, SĐCC, 29,9 tỷ, có TL.
– Biệt thự BT4 Văn Quán.
+ Diện tích 245m2, MT 10m, hướng ĐB, hoàn thiện, SĐCC, 22,1 tỷ, có TL.
+ Diện tích 252m2, MT 10m, hướng ĐN, xây thô, SĐCC, 24,8 tỷ.
– Biệt thự BT5 Văn Quán.
+ Diện tích 190m2, MT 10m, hướng ĐB, nhà hoàn thiện cực đẹp, SĐCC, 19,1 tỷ, có TL.
+ Diện tích 195m2, MT 14m, mặt Nguyễn Khuyến, hoàn thiện. SĐCC 30,5 tỷ.
– Biệt thự BT6 Văn Quán.
+ Diện tích 172.5m2, MT 10m, hướng ĐN, hoàn thiện, SĐCC, 21,8 tỷ, có TL.
+ Diện tích 172.5m2, MT 10m, hướng TB, hoàn thiện đẹp, SĐCC, 25,2 tỷ.
– Biệt thự BT7 Văn Quán.
+ Diện tích 210m2, MT 10m, hướng ĐN, hoàn thiện, SĐCC, 30,1 tỷ, có TL.
+ Diện tích 220m2, MT 10m, hướng TB, hoàn thiện đẹp, SĐCC, 29.9 tỷ.
– Biệt thự BT8 Văn Quán.
+ Diện tích 206m2, MT 10m, hướng ĐN, hoàn thiện, SĐCC, 23,8 tỷ, có TL.
+ Diện tích 460m2, MT 20m, hướng TB, hoàn thiện đẹp, SĐCC, 65 tỷ.
Cam kết đến thời điểm hiện tại toàn bộ số hàng trên là vẫn còn, hàng cập nhật liên tục. Không báo hàng ảo và giá ảo. Ngoài ra còn một số ô rất đẹp, cần bán, giá rất tốt có thể đầu tư được nhưng vì lý do bảo mật thông tin không tiện đăng lên Tin. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Mr Quyên: 0981559222 Nhận ký gửi bán nhà liền kề, biệt thự KĐT Văn Quán Hà Đông. Kênh thông tin uy tín và đầy đủ nhất khu vực đô thị Văn Quán.
Nhận ký gửi bán và tìm mua nhà liền kề, biệt thự Văn Quán theo yêu cầu của quý khách.
Chân thành cám ơn đã đọc tin.

Hình ảnh liền kề biệt thự Văn Quán Hà Đông Hà Nội

 

Tin liên quan

Chat hỗ trợ
Chat ngay